Bakit MABUTI ang BREASTMILK kay Baby?

DrKatrinaFlorcruzPH_BreastFeeding_Benefits

Bakit MABUTI ang BREASTMILK kay Baby?

by Dr. Katrina Florcruz

Madaming dahilan kung bakit BREASTMILK is BEST for babies.

  • Kumpleto ang nutrients ng breastmilk para sa sanggol lalo na sa unang anim (6) na buwan.
  • Ito ay may carbohydrates, vitamins, proteins, and fat para sa maayos na paglaki ni baby.
  • Nagbibigay proteksyon laban sa infection mula sa bacteria and viruses.
  • Pinapasigla ang tiyan ni baby laban sa diarrhea.
  • May dulot na proteksyon laban sa hika and allergies.

Hi Mommy! May ida-dagdag ka ba sa listahan? I-SHARE mo sa COMMENT SECTION!

Salamat po!